STEFA WIEDZY

Wiedza – w słowniku synonimów znajdziemy  grupę znaczeniową, która tłumaczy wiedzę jako nabieranie mądrości.

Tak więc  wszelkie artykuły, linki, recenzje, własne przemyślenia dedykujemy temu obszarowi – byśmy dzięki powiększaniu wiedzy i  scalaniu jej z własnym doświadczeniem nabierali mądrości życiowej, zawodowej, społecznej.

Zapraszam do serii „Będąc młodym menedżerem…” Kliknij dla młodych i nie tylko kierowników i menedżerów