Szkolenia zamknięte

Pracownikom Państwa firmy zaoferujemy szkolenia szyte na miarę Państwa potrzeb w następujących obszarach:

 1. Praca z klientem
 • Sztuka sprzedaży, psychologia sprzedaży
 • Perswazja w kontaktach z klientami
 • Komunikacja dostosowana do typu osobowości klienta
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Skuteczne negocjacje handlowe
 • Obrona przed manipulacją

 

 1. Zarządzanie ludźmi i firmą
 • Przywództwo – co to znaczy
 • Zarządzanie sytuacyjne wg Herseya & Blancharda
 • Komunikacja w zarządzaniu zespołem
 • Coaching menadżerski „on the job“, czyli rozwijanie kompetencji pracowników w czasie wizyt podwójnych w terenie
 • Motywowanie pracowników i zespołu
 • Budowanie efektywnego zespołu
 • Narzędzia menedżerskie (counselling, rozmowa dyscyplinująca, rozmowa z narzekającym pracownikiem, odmawianie, przekazywanie trudnych decyzji, zwalnianie pracownika itp.)
 • Zarządzanie konfliktem
 • Delegowanie zadań
 • Organizacja i prowadzenie zebrań i spotkań firmowych
 • Rekrutacja pracowników
 • Prowadzenie rozmowy oceniającej
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Analiza biznesowa, strategiczne biznes plany

 

 1. Rozwój osobisty
 • Coaching osobisty – sesje według potrzeb klienta
 • Coaching biznesowy – sesje według potrzeb klienta
 • Komunikacja interpersonalna i współpraca
 • Asertywność
 • Walka ze stresem, obrona przed rutyną zawodową
 • Siła wewnętrznej motywacji, czyli jak być swoim mistrzem
 • Autoprezentacja
 • Efektywność osobista – zarządzanie czasem, sobą w czasie oraz własnymi zasobami
 • Savoir vivre w biznesie