Coaching dla biznesu

Executive coaching dla  wyższej kadry zarządzającej przedsiębiorstw.
Dla kogo?Dla liderów, którzy chcą efektywnie  rozwinąć  swoje wartości i cechy lidera, wzmocnić charyzmę, wykorzystać swoje zasoby do tworzenia  własnego, niepowtarzalnego i skutecznego stylu zarządzania wyzwaniami w firmie.
Dla menedżerów wyższego szczebla, którzy są gotowi na refleksję nad swoim stylem funkcjonowania, nad misją i chcą osiągać ponadprzeciętne rezultaty.

Coaching indywidualny dla średniej i niższej klasy menadżerskiej. Dla kogo? Dla menedżerów, którzy  poszukują nowych możliwości rozwoju  wachlarza swoich narzędzi zarządzania i motywowania personelu.  Dla kierowników, chcących doskonalić się w swoich zadaniach.

Coaching indywidualny dla pracowników. których dotyka kryzys  w życiu zawodowym.
Dla kogo? Dla  firmowych talentów, by wesprzeć rozwój ich kariery. Dla negocjatorów, którzy potrzebują wsparcia i wypracowania strategii radzenia sobie z presją, stresem,swoimi ograniczeniami. Dla wszystkich, którzy doświadczają kryzysu w życiu zawodowym.Dla pracowników narażonych na pracę w nieustannym pospiechu i stresie. Dla osób, których dotyka  rutyna lub wypalenie zawodowe, by znaleźli siłę i metodę na uczynienie pracy  ciekawszą.

Coaching zespołów, czyli Team coaching.
Dla kogo? Dla zespołów, które chcą i potrzebują zbudować i określić własną tożsamość. Dla zespołów, które czują,że  w realizacji i koncentracji na wspólnym celu pomoże im określenie wartości zespołu, zdefiniowanie własnej misji. Dla zespołów, który chcą i potrzebują  rozwiązać wewnętrzne konflikty i dylematy. Dla grup projektowych poszukujących najskuteczniejszej dla nich metody współpracy. Dla każdej drużyny, która chce pracować z poszanowaniem odmienności jednostek, a jednocześnie wykorzystać efekt synergii zespołu. Dla każdego działu w firmie, który chce czerpać z wewnętrznej motywacji i siły, odnosić sukcesy, rozwijać się jako zespół  w duchu „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”.