Coaching

 

Coaching, czyli  całościowy proces  towarzyszenia, inspirowania, wspierania klienta w drodze do osiągania  jego własnych celów.

Coaching, czyli zaciekawienie się światem klienta i  bycie z nim w procesie odkrywania jego „siebie w sobie”.

Coaching, czyli swoista kataliza zmian prowadzących do samoświadomości , do zmiany wzorca  według którego podejmujemy  decyzje i działamy, do zmiany postrzegania świata dookoła, a tym samym – do rozwoju osobistego i doskonalenia  kompetencji zawodowych.

Coaching, czyli dynamiczny proces  zmian skutkujący obfitszym wykorzystaniem własnych talentów i predyspozycji do tego, co dla nas w życiu ważne, oraz do tego, co wywołuje szczery uśmiech radości na twarzy, co cieszy ciało i umysł.

.